Η εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο

Περιγραφή Θέσης

  • Χειρίζεται, παρακολουθεί και συντηρεί τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του τμήματος, τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού βάρδιας ή/και του Βοηθού Προϊσταμένου Συντήρησης.
  • Ενημερώνει τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό βάρδιας / Βοηθό Προϊσταμένου Συντήρησης για ανάγκες προμηθειών (π.χ. ανταλλακτικά).
  • Ενημερώνει σε καθημερινή βάση τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό βάρδιας ή/και τον Βοηθό Προϊσταμένου Συντήρησης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία του.
  • Συμμετέχει σε όλες τις εργασίες του τμήματος, όταν απαιτείται, για την αποτελεσματική και σωστή λειτουργία του τμήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνεις που παρέχονται.
  • Ευθύνεται για τον έλεγχο των εργαλείων (που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο και τους υφισταμένους του) και τη διασφάλιση ότι όλα τα εργαλεία λειτουργούν σωστά και συντηρούνται όπως πρέπει.
  • Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης για υλικά / ανταλλακτικά που χρειάζεται για την εργασία του, προκειμένου να προβεί στην αντίστοιχη παραγγελία.
  • Επισκευάζει σε συνεργασία με τον Shift Mechanical Engineer τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι διαθέτει τα ανταλλακτικά, τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική γνώση για την επισκευή, πχ. πλακέτες, μετασχηματιστές, κλπ.)

Τυπικά Προσόντα

  • Κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
  • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία και εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών
  • Γνώση αγγλικών & χειρισμού Η/Υ

Αποστολή Βιογραφικών: hr-career@clubhotelloutraki.gr