Τεχνίτης Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός Βάρδιας

Ηλεκτρολόγος

Υπεύθυνος Ορόφων Ξενοδοχείου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βάρδιας