Η εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI ζητά να προσλάβει:

Τεχνίτη – Μηχανικό

Περιγραφή Θέσης

 • Έχει φυσική και συνεχή παρουσία στον χώρο της εγκατάστασης και επιτηρεί και συντηρεί τη μηχανολογική εγκατάσταση, τον εξοπλισμό και τα όργανα ελέγχου της ειδικότητάς του.
 • Ενημερώνει τον αρχιτεχνίτη μηχανικό ή τον εργοδηγό μηχανικό της βάρδιας του ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχα δικαιώματα για τυχόν προβλήματα ή εκτελεί αυτόνομα προκαθορισμένες τεχνικές επεμβάσεις στα όρια ευθύνης του.
 • Εκτελεί προκαθορισμένη προληπτική συντήρηση με βάση τις τεχνικές οδηγίες στα όρια της ευθύνης του ή συμμετέχει σε διαδικασίες συντήρησης της εγκατάστασης υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα για την εκάστοτε εγκατάσταση.
 • Ενημερώνεται και μελετά την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) προς απόκτηση γνώσεων για την επαγγελματική του εξέλιξη.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα παρακολούθησης των παραμέτρων και συμβάντων της εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα συστήματα πιστοποίησης.
 • Υποστηρίζει την εκπόνηση κατασκευών, κατασκευάζει και υλοποιεί μηχανολογικές εφαρμογές, σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Προϊστάμενο Συντήρησης / Βοηθό Προϊσταμένου Συντήρησης.
 • Ευθύνεται για τον έλεγχο των εργαλείων (που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο και τους υφισταμένους του) και τη διασφάλιση ότι όλα τα εργαλεία λειτουργούν σωστά και συντηρούνται όπως πρέπει.
 • Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης για υλικά / ανταλλακτικά που χρειάζεται για την εργασία του, προκειμένου να προβεί στην αντίστοιχη παραγγελία.
 • Επισκευάζει σε συνεργασία με τον Shift Mechanical Engineer τον μηχανολογικό εξοπλισμό δεδομένου ότι διαθέτει τα ανταλλακτικά, τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική γνώση για την επισκευή, πχ. πλακέτες, μετασχηματιστές, κλπ.).

Τυπικά Προσόντα

 • Κάτοχος άδειας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία και εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών
 • Γνώση αγγλικών & χειρισμού Η/Υ

Αποστολή Βιογραφικών: hr-career@clubhotelloutraki.gr