Η εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Ορόφων Ξενοδοχείου – H/K Floor Supervisor

Περιγραφή Θέσης

 • Ευθύνεται για τη διαχείριση απόδοσης υφισταμένων, ενίσχυσης και αξιοποίησής τους, καθοδήγησης και επίβλεψής τους (π.χ. παρουσιαστικό, επαγγελματική συμπεριφορά, κλπ.) σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρότυπα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διοίκησης της εταιρείας.
 • Ευθύνεται για την καθαριότητα και τη σωστή συντήρηση των ορόφων και όλων των κοινοχρήστων χώρων.
 • Διαμορφώνει και ελέγχει το ημερήσιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού και σύμφωνα με αυτό διενεργεί τον καταμερισμό των εργασιών.
 • Επιλύει τυχόν θέματα/προβλήματα που προκύπτουν στο τμήμα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του/της.
 • Ευθύνεται για τη χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας και ενημερώνει την ομάδα του/της για τον τρόπο λειτουργίας και τους κανόνες ασφαλείας τους, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την σωστότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη χρήση τους.
 • Ενημερώνεται κατά την διάρκεια της ημέρας μέσω του ξενοδοχειακού συστήματος (opera), για την κατάσταση των δωματίων και όλες τις βλάβες των ορόφων.
 • Επικοινωνεί άμεσα με το αρμόδιο τμήμα για τυχόν ελλείψεις ή φθορές στα δωμάτια πελατών και διασφαλίζει την έγκαιρη επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς.
 • Καταγράφει τα “lost & found” αντικείμενα σύμφωνα με τη διαδικασία του τμήματος.
 • Παραλαμβάνει τα ρούχα πελατών από τα δωμάτια και τα παραδίδει στο Uniform Room για καθαρισμό.
 • Επιθεωρεί και ελέγχει συνέχεια τους χώρους και παραδίδει τα έτοιμα δωμάτια μέσω του ξενοδοχειακού συστήματος (opera), στην reception.
 • Επικοινωνεί με τους φιλοξενούμενους/πελάτες, ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους και αναφέρει τυχόν παράπονα/σχόλια στους προϊσταμένους.
 • Ενημερώνει τα απαραίτητα στοιχεία στα έντυπα που χρησιμοποιούνται στο τμήμα.
 • Στο τέλος της βάρδιας παραλαμβάνει κλειδιά, κάρτες, beepers και κάνει καταμέτρηση.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφαλείας και του εσωτερικού κανονισμού του τμήματος από την ομάδα του/της.

Τυπικά Προσόντα

 • Απόφοιτος Τουριστικής Σχολής
 • Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση εργασίας, στο χώρο του καθαρισμού
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Καλή φυσική κατάσταση απαραίτητη για ενδεχόμενη σωματική εργασία

Αποστολή Βιογραφικών: hr-career@clubhotelloutraki.gr