Express Check In

Καλώς ήρθατε στη νέα υπηρεσία της Club Hotel Loutraki, όπου σας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε το check-in σας γρήγορα και απλά πριν την άφιξη στο ξενοδοχείο.

Σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται η υποδοχή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία του check-in, σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής μία ημέρα πριν από την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, ώστε να παραλάβετε το κλειδί χωρίς καθυστερήσεις και να μεταβείτε γρηγορότερα στο δωμάτιό σας.

Παρακαλούμε όλα τα πεδία με αστερίσκο να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ λατινικούς χαρακτήρες, υποχρεωτικά για κάθε ενήλικα που διαμένει στο δωμάτιο.

Στο πεδίο «Όνομα κράτησης», συμπληρώστε το όνομα στο οποίο έχει γίνει η κράτηση.

Express Check-in Form

Με την παρούσα αποδέχομαι και δηλώνω ότι είμαι προσωπικά υπεύθυνος/η για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού των χρεώσεων που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διαμονής μου στο ξενοδοχείο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν εξοφλήσω εξ’ ολοκλήρου τον λογαριασμό μου στο ξενοδοχείο, όπως έχει συμφωνηθεί, εξουσιοδοτώ το ξενοδοχείο να χρεώσει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα μου (την οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει). Ώρα αναχώρησης 11:00.

Το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αντικείμενα αξίας που αφήνουν οι πελάτες εντός των δωματίων. Διατίθενται όμως χρηματοκιβώτια, η τυχόν χρήση των οποίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των πελατών και δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού είναι πάντοτε πρωταρχική προτεραιότητα του Ξενοδοχείου μας. To Ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση του Κορονοϊού, τις κατάλληλες διαδικασίες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά υγειονομικά μέτρα (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και της χρήσης μασκών προσώπου).
Πρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας, εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με την υποδοχή (reception) του Ξενοδοχείου. Μετά την αναχώρησή σας, παρακαλείσθε ρητώς να ενημερώσετε αμέσως το Ξενοδοχείο στην περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στην οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση σας.

Ο υπογράφων διά της παρούσης (α) δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί προσηκόντως ότι το Ξενοδοχείο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19») και (β) αναγνωρίζω ότι το Ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει (προς αποκατάσταση ζημίας ή άλλη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα των εν λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα / πληροφορίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν από το Ξενοδοχείο στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (και ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών / ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) και ρητώς συναινώ σε αυτό. Περαιτέρω, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα πρόσωπα στην κράτησή μου τα οποία συμφωνούν με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και θα συμμορφωνόμαστε όλοι με όλα τα συναφή μέτρα, πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που θα μας κοινοποιηθούν από το Ξενοδοχείο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο ξενοδοχείο μας, ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, τηρούμε αρχείο και επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας με αποκλειστικό
σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της φιλοξενίας σας, της έκδοσης των φορολογικών παραστατικών και της αξιολόγησης των υπηρεσιών μας από σας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη μεταξύ μας συμφωνία. Τηρούμε τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, εκτός κι αν αυτό είναι απαιτητό, για την παροχή των υπηρεσιών μας και τη μεταξύ μας επικοινωνία, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας στην οποία και παραπέμπουμε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, τα οποία και σας διασφαλίζουμε: Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή καθολικής εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και ανάκλησης συγκατάθεσης. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση είτε στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ποσειδώνος 48, 20300 Λουτράκι), είτε με
αποστολή e-mail στη δ/νση: dpo@clubhotelloutraki.gr.

Τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορεί να περιορίζονται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας λόγω ύπαρξης ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης από πλευράς μας, οπότε θα σας ενημερώνουμε ανάλογα. Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, http://www.dpa.gr/. Αντίγραφο της Πολιτικής Απορρήτου, βρίσκεται στο χώρο Υποδοχής του ξενοδοχείου και στην ιστοσελίδα μας www.clubhotelloutraki.gr/hotel.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Κοινοπραξία ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Ποσειδώνος 48, Λουτράκι 20300).

Ο/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω, καθώς και της πολιτικής απορρήτου προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόζει το ξενοδοχείο Club Hotel Loutraki και διατίθεται στην υποδοχή, σύμφωνα και με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΔΕΙΟ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Παρέχω την συγκατάθεσή μου για τη λήψη ενημέρωσης για εκδηλώσεις, δραστηριότητες, παροχές και προσφορές.